Har du tips på hur man bör tänka kring intag av olika tillskott? Finns det något man bör undvika eller tvärtom? Vår biomedicinare Erik svarar på en av alla de frågor vi fått in via får Q&A på sociala medier: