Nu hämtar vi mer spännande information...

ALLMÄNNA VILLKOR

 

 1. BAKGRUND

1.1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan GetVitaMine Scandinavia AB, org.nr 559314-8736, samt eventuella koncernbolag (”VitaMine”, ”vi”, eller ”oss”) och dig som användare (”Användaren”, ”dig” eller ”du”) vid köp av Produkter (enligt nedan definition) genom användandet av Tjänsten (enligt nedan definition).

1.2. Villkoren beskriver Tjänsten och vad som gäller för dig som Användare, samt vilka rättigheter och skyldigheter du respektive VitaMine har. Villkoren reglerar förhållandet mellan dig och VitaMine, inklusive våra eventuella underleverantörer och samarbetspartners.

1.3. Du registrerar dig som Användare på Webbplatsen (enligt nedan definition) genom att (i) fylla i dina uppgifter, t.ex. namn, personnummer, adress och kortuppgifter, och (ii) acceptera Villkoren och vår integritetspolicy. När du har registrerat dig som Användare på Webbplatsen har du ingått ett avtal med VitaMine avseende användande av Tjänsten och köp av Produkter. Notera att vi kan komma att ändra dessa Villkor under tiden du är registrerad som Användare hos oss enligt punkt 14.1 nedan.

 

1.4. Efter genomförd registrering på Webbplatsen har du tillgång till ”mina sidor” som du kommer åt genom att logga in på Tjänsten via Webbplatsen med valda inloggningsuppgifter (”Mina Sidor”)

 

 1. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN

2.1. Allmänt om Tjänsten


2.1.1. VitaMine säljer och levererar kosttillskott till Användare som registrerat sig för ett abonnemang hos oss (”Abonnemanget” respektive ”Tjänsten”) via webbplatsen
www.getvitamine.com (”Webbplatsen”).

 

2.1.2. Tjänsten består av kosttillskott som är särskilt anpassad efter varje Användare (”Produkten”). I samband med att du tecknar dig för Abonnemanget via Tjänsten och registrerar dig som Användare genomgår du en så kallad konsultation där du besvarar ett antal utvalda frågor om din hälsa och aspekter kopplade därtill. Syftet med konsultationen är att du ska få en Produkt som är särskilt anpassad till dig och dina behov genom användandet av Tjänsten.

 

2.1.3. När Abonnemanget har varit aktivt en tid kan du som Användare få ett antal uppföljningsfrågor från oss om din aktuella hälsa och mående i syfte att vi ska kunna anpassa Produkten för dig och dina behov så länge Abonnemanget fortlöper. Uppföljningsfrågor enligt denna punkt ställs och besvaras på Mina Sidor.

 

2.1.4. VitaMine kan föreslå anpassningar och justeringar av dina kosttillskott (Produkten) vilket i sådant fall sker utifrån de svar du lämnar i och med initial konsultation enligt punkt 2.1.2 ovan samt vid uppföljning enligt punkt 2.1.3 ovan. Det är alltid Användares eget val att genomföra eventuella förslag på anpassningar och/eller justeringar av Produkten vilket görs via Mina Sidor där Användare även uttryckligen godkänner förändringarna i Abonnemanget.

 

2.1.5. I syfte att du ska få förslag på anpassningar och justeringar av Produkten (enligt punkt 2.1.4 ovan) som är specifikt anpassade för dig och dina behov är det viktigt att du lämnar uppriktiga och sanningsenliga svar till oss för att vi ska kunna lämna förslag på anpassningar och leverera Produkter efter dina behov.

 

2.1.6. Produkten och Abonnemanget marknadsförs under varumärket ”VitaMine™”.

 

2.1.7. VitaMine tar hjälp av noggrant utvalda tredjepartsleverantörer för exempelvis tillverkning, paketering och leverans av Produkterna (”Tredjepartsleverantörer”).

 

2.1.8. Tjänsten riktar sig enbart till Användare som är konsumenter, och som i övrigt uppfyller kraven i punkt 2.3.5 nedan. Användare får inte sälja Produkten vidare till tredje part.

 

2.2. Abonnemangets löptid och uppsägning etc.

 

2.2.1. Abonnemanget löper utan bindningstid tills det att du säger upp Abonnemanget i enlighet med Villkoren.

 

2.2.2. Uppsägning av Abonnemanget ska ske senast en dag före nästa beställning produceras. För det fall uppsägning sker efter produkterna producerats gäller uppsägningen från det att sådan leverans har skett.

 

2.2.3. Uppsägning av Abonnemanget sker via Mina Sidor varefter Användare får ett automatiserad e-postmeddelande med en bekräftelse på att Abonnemanget har sagts upp samt till vilket aktuellt datum Abonnemanget kommer avslutas.

 

2.3. Beställning och betalning

 

2.3.1. Beställning av Produkten görs första gången via Tjänsten på Webbplatsen och levereras därefter till dig månadsvis under Abonnemangets löptid i enlighet med Villkoren.

 

2.3.2. Användare har under Abonnemangets löptid möjlighet att justera Produkten via Mina Sidor. För det fall justering av Produktens innehåll sker eller om månadskostnaden av Abonnemanget på annat vis påverkas bekräftar och godkänner Användare det nya priset för Abonnemanget via Mina Sidor.

 

2.3.3. Användaren betalar för Tjänsten och Produkten i samband med att Användaren lägger en beställning på Webbplatsen och betalning sker med ett betal- eller kreditkort via Webbplatsens vid var tid gällande betallösning. Övriga villkor för betalning av Abonnemanget framgår av punkt 4 nedan.

 

2.3.4. Efter beställning får användaren en orderbekräftelse där det framgår namn, adress, betalningssätt, fraktsätt samt en innehållsförteckning av beställda produkter. Användaren uppmanas att kontrollera att alla uppgifter stämmer och i det fall något inte skulle stämma omgående meddela detta till support@getvitamine.se

 

2.3.5. I priset för Abonnemanget ingår, beställda Produkter, skatter och avgifter såsom moms och administrativa kostnader. Aktuella priser för Produkten och eventuella övriga kostnader (avseende t.ex. leverans) kopplat till Produkten och Tjänsten återfinns på Webbplatsen och kan komma att justeras av VitaMine från tid till annan.

 

2.3.6. För att Användare ska kunna nyttja Tjänsten och skapa ett Abonnemang måste Användaren vara 18 år eller äldre vid köptillfället och leverans måste ske till en postadress i Sverige.

 

2.3.7. Vi reserverar oss för eventuella slutförsäljningar av Produkter och för det fall beställda Produkter är slutsålda kommer vi att meddela dig som Användare och antingen föreslå en alternativ lösning eller så snart som möjligt återbetala kostnaden för slutsåld Produkt.

 

2.4. Leverans

 

2.4.1. VitaMine köper Produkten som säljs via Tjänsten från noggrant utvalda leverantörer som tillverkar och/eller paketerar Produkterna på uppdrag av VitaMine innan de skickas till Användaren genom överenskommet leveransalternativ.

 

2.4.2. VitaMine Tredjepartsleverantör skickar köpta Produkter (beställda och individanpassade via Tjänsten och Abonnemanget) till den av dig valda leveransadressen i Sverige. Varje leverans av Produkten innehåller 30 stycken dagsdoser och varje dagsdos består av en (1) påse innehållandes kosttillskott för respektive dag.

 

2.4.3. Leverans av Produkter sker normalt sett inom tio till tolv (10 -12) vardagar från dagen för första beställning och därefter sker leverans var fjärde (4:e) vecka. VitaMine strävar efter att skyndsamt informera dig som Användare vid eventuella leveransförseningar.

 

 1. MEDICINSK HISTORIK ETC.

3.1. Produkterna avser inte att behandla, bota eller förhindra någon sjukdom och information på Webbplatsen eller annan reklam avseende Produkten och Tjänsten är inte avsedd att ersätta de individuella råd som du kan få från din läkare.

 

3.2. VitaMine ansvarar inte för Användares underliggande och/eller diagnostiserade sjukdomar. Det är Användares eget ansvar att konsultera med behörig läkare innan en beställning av Abonnemanget och Produkter görs via Tjänsten.

 

3.3. Om du har ett återkommande hälsoproblem ska du alltid informera och rådfråga din läkare innan du använder Produkterna. Om du tar ett eller flera receptbelagda läkemedel ska du kontakta och rådfråga din läkare, alternativt apotekare, innan du använder våra Produkter.

 

3.4. Om du upplever biverkningar efter att ha använt Produkterna ska du omedelbart sluta använda Produkterna och ta kontakt med din läkare.

 

3.5. Du accepterar att användningen av Produkterna sker på din egen risk och att det är ditt eget ansvar att göra tillräckliga efterforskningar och rådfråga läkare innan du använder Tjänsten och Produkterna.

 

 1. BETALNINGSVILLKOR

 

4.1. Vid beställning av Produkter genom Tjänsten sker betalning genom en betallösning på Webbplatsen som tillhandahålls av VitaMine vid var tid gällande betaltjänstleverantör ("Betaltjänstleverantören”). Betallösningen är integrerad i Webbplatsen och betalning sker med betal- eller kreditkort eller annan vid var tid tillgänglig betalningsmetod.

 

4.2. Genom att använda Tjänsten, registrera dig för ett Abonnemang och erlägga betalning för Produkter godkänner du som Användare även Betaltjänstleverantörens vid var tid gällande villkor för användandet av sådan betallösning. Eventuella problem som uppstår vid betalningen hanteras av Betaltjänstleverantörens support. Vi rekommenderar dig därmed att besöka Betaltjänstleverantörens webbplats och ta del av Betaltjänstleverantörens gällande villkor.

 

4.3. Betalning för Abonnemanget dras automatiskt från det betal- eller kreditkort du har angett i Tjänsten.

 

4.4. För det fall betalning av Abonnemanget misslyckas, nekas eller på annat sätt inte går igenom sätts Abonnemanget automatiskt på paus och Användare får ett automatiserat meddelade om detta via email.

 

 1. ÅNGERRÄTT OCH REKLAMATION

5.1. Ångerrätt

 

5.1.1. Konsumenter har en lagstadgad ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Produkten som ingår i Abonnemanget avser dock en vara som har tillverkats enligt konsumentens (Användares) anvisningar eller annars har fått en tydlig personlig prägel. Ångerrätten för konsumenter undantas för sådana specialtillverkade varor och produkter. Om du som konsument köper Produkten via Tjänsten och Abonnemanget bekräftar du och lämnar ditt uttryckliga samtycke till att du inte har någon ångerrätt avseende köpta Produkter.

 

5.2. Reklamation

5.2.1. Du som Användare har rätt att reklamera Produkten under förutsättning att Produkten var felaktig vid leveranstillfället och att du meddelar oss detta inom skälig tid men senast inom tio (10) dagar efter att du märkt eller borde ha märkt felet. Reklamation av Produkten ska ske så snart som möjligt i enlighet med Villkoren i denna punkt 5.

 

5.2.2. Vid nyttjande av reklamationsrätten ska du som Användare kontakta support@getvitamine.com.

 

5.2.3. Återbetalning till Användare vid nyttjande av reklamationsrätten sker när VitaMine har mottagit den returnerade Produkten varefter VitaMine återbetalar ett belopp till dig motsvarande redan erlagda priset för Produkten.

 

5.2.4. Återbetalning av reklamerade Produkter sker till det kontonummer du har angivit i Tjänsten.

 

 1. TRANSPORTSKADOR

6.1. Om Produkter har skadats på sådant sätt att Produkten inte kan nyttjas på tilltänkt sätt under transporten till dig ska detta omedelbart och senast inom tio (10) dagar anmälas till oss via support@getvitamine.com. Efter mottagen reklamation kommer vi kostnadsfritt ombesörja en ny leverans av felfria Produkter, alternativt återbetala Återbetalningsbeloppet till dig.

 

 1. ANSVARSBEGRÄNSNING

7.1. VitaMine ansvarar endast för direkta skador upp till ett belopp som motsvarar priset för Produkterna med anledning av Abonnemanget och under förutsättning att skadan uppkom senast i samband med att Användaren mottog Produkten.

 

7.2. VitaMine ansvarar inte för några indirekta skador, utebliven vinst eller andra följdskador. Vidare ansvarar VitaMine inte för eventuella förändringar i Tjänsten och/eller Produkten som inte beror på VitaMine.

 

7.3. VitaMine förbehåller sig rätten att inte återbetala Återbetalningsbeloppet vid nyttjande av reklamation i enlighet med punkten 5 ovan för det fall VitaMine inte anser att Produkten är felaktig.

 

7.4. Tjänsten och Produkterna tillhandahålls i befintligt skick och ”som tillgängligt” för din användning och utan uttryckliga eller underförstådda garantier utöver vad som uttryckligen anges i Villkoren. Vi kan inte garantera att din användning av Tjänsten och Produkterna kommer att ske utan avbrott eller felfritt och lämnar inga garantier avseende tillfredsställande resultat, kvalitet, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet eller icke-intrång i rättigheter (avseende Tjänsten) för Tjänsten och Produkterna. Vi lämnar särskilt inte några som helst garantier avseende att eventuella förväntade resultat uppnås genom användandet av Tjänsten och Produkterna.

 

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla bilder, all text och annat innehåll på Webbplatsen är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd och/eller andra immateriella rättigheter. Om inte annat anges är allt material på Webbplatsen VitaMines eller dess licensgivares exklusiva egendom för vilken VitaMine har fullständig ägande- eller nyttjanderätt. Du som Användare har således inte rätt att distribuera, licensiera, modifiera, kopiera, publicera eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som utgör VitaMine immateriella egendom (inklusive, men ej begränsat till, upphovsrätt och övriga rättigheter till varumärke, företagsnamn och know-how till Tjänsten och/eller VitaMine) utöver vad som krävs för användandet av Tjänsten enligt Villkoren.

 

 1. ANVÄNDARES ÅTAGANDEN

Användare åtar sig och garanterar att:

(i) följa Villkoren vid användande av Tjänsten;

(ii) lämna sanningsenliga och korrekta uppgifter om sig själv som Användare vid användning av Tjänsten;

(iii) enbart använda Produkterna för enskilt bruk och inte bedriva vidareförsäljning av Produkterna;

(iv) inte använda Tjänsten eller Webbplatsen på ett oetiskt sätt;

(v) inte kopiera eller på annat otillbörligt sätt använda Tjänsten eller VitaMines immateriella rättigheter; och

(vi) ansvara fullt ut för inloggningsuppgifter till Mina Sidor och eventuella förändringar och justeringar av Tjänsten, Abonnemanget och/eller Produkten som genomförs via Mina Sidor.

 

 1. PERSONUPPGIFTER

10.2. Genom att godkänna Villkoren accepterar du som Användare och samtycker till att VitaMine behandlar (i) kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och personnummer, (iii) särskilda kategorier av personuppgifter (s.k. känsliga personuppgifter) om din hälsa samt (iii) betalningsuppgifter i syfte att VitaMine ska kunna utföra Tjänsten och följa tillämpliga lagar och regler.

10.1. Användares användning av Tjänsten och innehavare av ett Abonnemang innefattar behandling av personuppgifter för olika ändamål. VitaMine är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för Tjänsten och Abonnemanget, oavsett om behandlingen sker av VitaMine eller av annan på uppdrag av VitaMine. Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en specifik person.

10.3. För ytterligare information om hur vi behandlar personuppgifter hänvisar vi till vår vid var tid gällande integritetspolicy som återfinns på Webbplatsen.

 

 1. FORCE MAJEURE

Om VitaMine är förhindrad att fullgöra sina åtaganden i enlighet med Villkoren på grund av omständigheter som VitaMine inte skäligen kunnat råda över och som VitaMine inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder VitaMine inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, inkluderat men inte begränsat till arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, embargo, myndighetsingripande, myndighetsbestämmelse eller lag, uppror, fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, samt annan omständighet utanför VitaMines kontroll, givet att VitaMine i rimlig utsträckning försökt begränsa skadan, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation enligt Villkoren (inklusive men ej begränsat till leverans av Produkter) och befrielse från eventuella påföljder.

 

 1. KLAGOMÅL OCH KUNDTJÄNST

Om du vill lämna ett klagomål eller i övrigt komma i kontakt med vår kundtjänst gällande Tjänsten och/eller Produkterna är du välkommen att kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till support@getvitamine.com.

 

 1. BROTT MOT VILLKOREN

13.1. Användare kan hållas ansvarig för förlust och skada som drabbar VitaMine eller någon annan till följd av Användares brott mot Villkoren eller tillämplig lag eller till följd av annat vårdslöst beteende.

13.2. Om VitaMine får anledning att tro att den information och de uppgifter du försett VitaMine med inte är korrekt eller använder Tjänsten på ett sätt som inte är förenligt med Villkoren har VitaMine rätt att avsluta ditt Abonnemang och eventuella tillhörande tjänster med omedelbar verkan.

 

 1. ÖVRIGT

14.1. VitaMine äger rätt att ändra Villkoren utan att i förväg meddela Användare om ändringen. Den senaste versionen av Villkoren kommer alltid att finnas tillgängliga på Webbplatsen, och vi rekommenderar att du som Användare ser över Villkoren med jämna mellanrum för eventuella ändringar.

 

14.2. Om någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms vara ogiltig, ska detta inte innebära att Villkoren i dess helhet är ogiltiga utan sådan bestämmelse som anses vara ogiltig ska anses vara utelämnad och ska inte påverka giltigheten av de övriga bestämmelserna i Villkoren.

 

14.3. VitaMine äger rätt att när som helst överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren förutsatt att det övertagande bolaget skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för Användaren tillfredsställande sätt. Du som Användare äger inte rätt att överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt Villkoren till tredje part.

 

14.4. Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan VitaMine och Användare avseende Tjänsten och Abonnemanget och ersätter alla tidigare avtal och utfästelser mellan parterna avseende Tjänsten och Abonnemanget.

 

 1. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

15.1. Dessa Villkor har upprättats och ska tolkas i enlighet med svensk rätt.

15.2. Om tvist föreligger mellan VitaMine och Användaren med anledning av Villkoren eller av annan anledning ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten genom allmän domstol i Sverige.


Allmänna villkor VitaMine v.2022.01
Senast uppdaterad 2022.09.30