Forskning om kost och hälsa är något som alltid kommer utvecklas. Och idag så är alla experter eniga om en sak; det finns inte en one-size fits all för kost, utan det måste anpassas för individen. 

Våra kroppar må vara snarlika, men det finns många utomstående variabler som spelar in på vad som är optimalt för just dig. Detta kan vara allt från hur du tränar, hur du arbetar, om du har allergier, vart du bor eller vilka matvanor du har. 

Vår egna biomedicinska expert Erik Lindqvist kan personligt anpassad kost bättre än någon annan, och idag har vi suttit ner med honom för att gå igenom flera vanliga tankar kring kost, hälsa och vitaminer för att se hur läget egentligen ligger till och hur vi kan anpassa vår vardag för att må bättre.

Häng med!