Med all den kunskap som vi har till vårt förfogande idag kan det tyckas att det inte längre borde finnas upphittade myter om kost och hälsa, eller att de åtminstone skulle ha minskat i antal. Men så är tyvärr inte fallet. Internet är en aldrig sinande källa till felaktig information och det kan vara svårt att bedöma vad som stämmer och vad som är påhitt. Myter som förr gick från mun till mun sprids nu med rasande hastighet på sociala medier, bloggar och även via traditionella nyhetskanaler. Och när information blir allmänt känd är det få som ifrågasätter den längre utan den accepteras som fakta. 

I den här artikeln slår vi hål på 8 av de envisaste myterna kring kost som helt enkelt inte vill försvinna. Låt oss sätta igång direkt.