Utmattning, trötthet och kraftlöshet är vardag för allt för många, vissa grupper kan vara mer utsatta än andra. Vi hörde oss för med vår biomedicinare Erik kring en ny studie där man kikat på hur ett tillskott med 30 mg zink per dag under 10 veckor påverkande just symtom relaterade till trötthet och utmattning hos gruppen äldre över 60 år.