10.000 personer har gjort vår screening de senaste 7 månaderna vilket har gett oss ett stabilt underlag att arbeta med och vi börjar se vissa trender i ert mående. Eller vårt mående, för vi har självklart också gjort analysen!

Vi kommer att börja redovisa lite statistik utifrån vårt underlag, inte för att skrämma er utan för att vi tillsammans ska kunna hitta en väg till så bra hälsa som möjligt.