Förkylningar och influensor orsakas i regel av virus som sprids från en människa till en annan. Även om virusinfektioner och smitta sker året om så tenderar andelen insjuknade gå upp märkbart under årets kalla månader. Det beror på att vi spenderar mer tid inomhus under de kalla månader och därmed ökar sannolikheten för närkontakt med andra människor. Därtill finns det preliminär forskning på både människa och djur som antyder att immunförsvaret kan försvagas när vi utsätts för kalla miljöer över tid.